Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Daniel Svensson

Advokat

Bakgrund

Daniel Svensson tog sin juristexamen år 2012 vid Örebros universitet. Under tiden hade han verksamhetsförlagda studier på Utrikesdepartementets USA-enhet. Daniel blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2015 och arbetar i huvudsak med brottmål. Under åren 2012-2017 arbetade Daniel på Advokatfirman Althin.

Refererade avgöranden i Högsta domstolen: NJA 2017 s. 55.

Språk

Daniel talar svenska, engelska och spanska.

Verksamhetsområden

  • Uppdrag som offentlig och privat försvarare i brottmål
  • Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen
  • LVU, LVM, LRV och LPT-mål