Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Ola Tingvall

Advokat

Bakgrund

Ola Tingvall tog sin juristexamen år 2007 vid Uppsala universitet. Under åren 2007-2009 hade han sin notarietjänstgöring vid Solna tingsrätt. Därefter arbetade Ola som åklagare under åren 2009-2017, företrädesvis grova brott. Under sin tid på åklagarkammaren förvärvade han en mycket god straffrättslig kunskap.

Språk

Ola talar svenska och engelska.

Verksamhetsområden

  • Uppdrag som offentlig och privat försvarare i brottmål
  • Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Vårdnad, boende, umgänge
  • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen
  • Skadeståndsrätt
  • LVU, LVM, LRV och LPT-mål
  • Allmän praktik