Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Sandra Frantzén

Administrativ Chef

Bakgrund

Sandra Frantzén är administrativ chef och biträder samtliga medarbetare i deras arbete samt ansvarar för kontoret och administrationen på byrån. Sandra är den som sköter kontakterna med klienter, domstolar och myndigheter.

Språk

Sandra talar svenska och engelska.

Tidigare erfarenheter

  • FIRMAN Fialdini Dahlqvist sedan år 2018
  • Nacka tingsrätt år 2011-2018