Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Emir Nuredini

Biträdande Jurist

Bakgrund

Emir tog sin juristexamen från Örebro universitet år 2015. Han har läst specialkurs inom arbetsrätt och bolagsrätt. Emir skrev slutligen sitt examensarbete inom skadeståndsrätt och har studerat företagsekonomi motsvarande en fil.kand. Emir fullgjorde sin notarietjänstgöring vid Örebro tingsrätt 2017 och har därefter arbetat såsom biträdande jurist vid MAQS advokatbyrå och som bolagsjurist vid IT-firman SecureLink.

Språk

Emir talar svenska, engelska och albanska.

Verksamhetsområden

  • Allmän affärsjuridik
  • Tvistelösning och processrätt
  • Hyres- och fastighetsrätt - kommersiell avtalsrätt
  • Försäkrings- och skadeståndsrätt
  • Förmögenhetsrättslig familjerätt
  • Migrationsrätt
  • Målsägandebiträdesuppdrag och särskild företrädare för barn.