Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Nassim Tina Mir

Biträdande jurist

Bakgrund

Nassim Tina Mir tog sin juristexamen år 2021 vid Stockholms universitet. Hon har läst specialkurser inom genusrätt och mänskliga rättigheter. Under tiden då Nassim studerade har hon arbetat bl.a. på FIRMAN och därefter affärsjuridiska byrån White & Case, hon har även varit sommarnotarie på Förvaltningsrätten i Stockholm. Slutligen skrev hon sitt examensarbete inom straffrätt, särskilt om hedersrelaterat våld och förtryck.

Språk

Nassim talar svenska, engelska, och persiska.

Verksamhetsområden

  • Brottmål, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Vårdnad, boende, umgänge
  • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen
  • Skadeståndsrätt
  • LVU, LVM, LRV och LPT-mål
  • Allmän praktik