Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Klara Sventelius

Biträdande jurist

Bakgrund

Klara Sventelius studerade juridik vid Uppsala universitet och tog sin juristexamen år 2023. Klara har läst specialkurser inom straffrätt, samt skrivit sitt examensarbete inom straffrätt. Klara påbörjade sin anställning som biträdande jurist hos oss på FIRMAN i samband med examen.

Språk

Klara talar svenska och engelska.