kontakt

 

FIRMANs öppettider är mellan 08.00-16.30 mån-fredag.

Mail: info@advfirman.se
Telefon: 08-611 65 50
Faxnummer: 08-661 16 50
Besöksadress: Sveavägen 17, 111 57 Stockholm

  

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

I januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden prövar tvister avseende arvoden mellan klienter och deras ombud som gäller belopp från 1 000 kronor till 200 000 kronor.

Konsumenttvistnämnden kan pröva tvister mellan konsument och advokat/advokatbyrå angående tjänst som advokaten/advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten, förutsatt att klienten först har kontaktat advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. 

Av Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed framgår att en advokat är skyldig att informera klienter om Konsumenttvistnämnden.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter;

Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Mer information finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden