MEDARBETARE

 
19117.jpg

Ivan Fialdini, Advokat och delägare
073-800 22 66
fialdini@advfirman.se

Ivan Fialdini tog sin juristexamen år 1998. Ivan blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2006 och arbetar huvudsakligen med brottmål. Under åren 1999-2017 arbetade Ivan på Juristhuset Lawhouse – Advokatfirman Sjöström AB.

Ivan talar svenska, engelska, och italienska.

 • Uppdrag som offentlig och privat försvarare i brottmål

 • Uppdrag som målsägandebiträde

 • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen

 • Skadeståndsrätt

 • Allmän praktik

 
 
 
19215.jpg

Peter Dahlqvist, Advokat och delägare
070-234 34 75
dahlqvist@advfirman.se

Peter Dahlqvist tog sin juristexamen år 2008. Under åren 2008-2010 hade han sin notarietjänstgöring vid Västmanlands tingsrätt. Peter blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2012 och arbetar uteslutande med brottmål. Peter har en bred erfarenhet av arbete med ungdomar och har tidigare varit anställd inom både socialtjänsten och Kriminalvården.

Peter talar svenska och engelska.

 • Uppdrag som offentlig och privat försvarare i brottmål

 • Uppdrag som målsägandebiträde

 
 
 
USB18948.jpg

Daniel Svensson, Advokat
070-673 62 53
svensson@advfirman.se

Daniel Svensson tog sin juristexamen år 2012 vid Örebros universitet. Under tiden hade han verksamhetsförlagda studier på Utrikesdepartementets USA-enhet. Daniel blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2015 och arbetar i huvudsak med brottmål. Under åren 2012-2017 arbetade Daniel på Advokatfirman Althin.

Refererade avgöranden i Högsta domstolen: NJA 2017 s. 55.

Daniel talar svenska, engelska och spanska.

 • Uppdrag som offentlig och privat försvarare i brottmål

 • Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn

 • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen

 • LVU, LVM, LRV och LPT-mål

 
 
 
180309_PP19306.jpg

Rebecka Abeditary, Advokat
070-414 45 11
abeditary@advfirman.se

Rebecka Abeditary tog sin juristexamen år 2012 vid Stockholms universitet. Rebecka blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2015 och arbetar i huvudsak med brottmål och migrationsrätt. Under åren 2014-2018 arbetade Rebecka på Juristhuset Lawhouse – Advokatfirman Sjöström AB.

Rebecka talar svenska, engelska, och persiska.

 • Uppdrag som offentlig och privat försvarare i brottmål

 • Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn

 • Vårdnad, boende, umgänge och arv

 • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen

 • Skadeståndsrätt

 • LVU, LVM, LRV och LPT-mål

 • Allmän praktik

 

 
 
 
 
180920_Firman22104 (002).jpeg

Martina Bergh, Advokat
072-188 54 30
bergh@advfirman.se

Martina Bergh tog sin juristexamen år 2012 vid Stockholms universitet. Martina Bergh blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2016 och arbetar i huvudsak med brottmål och mål om vårdnad, boende och umgänge.

Hon har alltsedan examen företrätt klienter i brottmål samt åtagit sig uppdrag som ombud och rättshjälpsbiträde i komplicerade och utdragna mål om vårdnad - boende och umgänge samt i mål om verkställighet. Under åren 2014 - 2018 arbetade hon på Advokatbyrån Elisabeth Fritz. 

Martina Bergh talar svenska och engelska.

 • Uppdrag som offentlig och privat försvarare i brottmål

 • Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn

 • Vårdnad, boende, umgänge

 
19167.jpg

Ola Tingvall, Biträdande Jurist
076-861 81 98
tingvall@advfirman.se

Ola Tingvall tog sin juristexamen år 2007 vid Uppsala universitet. Under åren 2007-2009 hade han sin notarietjänstgöring vid Solna tingsrätt. Därefter arbetade Ola som åklagare under åren 2009-2017, företrädesvis grova brott. Under sin tid på åklagarkammaren förvärvade han en mycket god straffrättslig kunskap.

Ola talar svenska och engelska.

 • Brottmål, uppdrag som privatförsvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn

 • Vårdnad, boende, umgänge, bodelning och arv

 • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen

 • Skadeståndsrätt

 • LVU, LVM, LRV och LPT-mål

 • Allmän praktik

 
 
 
19078.jpg

Daniell Albady, Biträdande Jurist
070-968 18 68
albady@advfirman.se

Daniell Albady tog sin juristexamen år 2018 vid Stockholms universitet. Under sin utbildning läste Daniell fördjupningskurser inom straffrätt och bolagsrätt. Daniell skrev slutligen sitt examensarbete inom straffrätt. 

Daniell talar svenska, engelska och arabiska.

 • Brottmål, uppdrag som privatförsvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn

 • Vårdnad, boende, umgänge

 • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen

 • Skadeståndsrätt

 • LVU, LVM, LRV och LPT-mål

 • Allmän praktik

 
 
 

Sandra Frantzén, Administrativ Chef
08-611 65 50
frantzen@advfirman.se

Sandra Frantzén är administrativ chef och biträder samtliga medarbetare i deras arbete samt ansvarar för kontoret och administrationen på byrån. Sandra är den som sköter kontakterna med klienter, domstolar och myndigheter.

Sandra talar svenska och engelska.

 • FIRMAN Fialdini Dahlqvist sedan år 2018

 • Nacka tingsrätt år 2011-2018