Medarbetare

 

Ivan Fialdini

Ivan Fialdini tog sin juristexamen 1998. Han blev medlem av Advokatsamfundet år 2006 och arbetar huvudsakligen med brottmål, offentligt biträde och målsägandebiträde. Under åren 1998-2017 arbetade Ivan Fialdini på Juristhuset Lawhoue – Advokatfirman Sjöström AB.

Verksamhetsområden

 • Företagsrelaterad juridik med frågor rörande avtal, fordringar och obestånd
 • Familjerätt
 • Köp- och avtalsrätt
 • Fastighets- och hyresrätt
 • Brottmål
 • Tvister med försäkringsbolag
 • Tvister med myndigheter
 • Skadeståndsrätt
 • Asyl och andra frågor om uppehållstillstånd
 • Patient- och läkemedelsskador
 • Idrott- och underhållningsjuridik

073-800 22 66
fialdini@advfirman.se

 

Peter Dahlqvist

Peter Dahlqvist tog sin juristexamen 2008. Notarietjänstgöring 2008-2010. Han blev medlem av Advokatsamfundet år 2012 och arbetar huvudsakligen med brottmål och civilmål. Peter Dahlqvist har bred erfarenhet av arbete med ungdomar och har tidigare varit anställd inom både socialtjänsten och Kriminalvården. Under åren 2010-2017 arbetade Peter Dahlqvist på Juristhuset Lawhouse – Advokatfirman Sjöström AB.

Verksamhetsområden

 • Uppdrag som offentlig och privat försvarare i brottmål
 • Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
 • Familjerätt
 • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen
 • LVU-, LVM-, LRV- och LPT-mål

070-234 34 75
dahlqvist@advfirman.se

 

Daniel svensson

Daniel Svensson tog sin juristexamen 2012. Verksamhetsförlagda studier på Utrikesdepartementets amerikaenhet under januari-juni 2012. Han blev medlem av Advokatsamfundet år 2012. Daniel Svensson arbetar i huvudsak med brottmål och förvarsärenden enligt utlänningslagen. Under åren 2012-2017 arbetade Daniel Svensson på Advokatfirman Althin. Refererade avgöranden i Högsta domstolen: NJA 2017 s. 55.

Verksamhetsområden

 • Brottmål, uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
 • Förvarsmål och andra tvångsåtgärder enligt utlänningslagen
 • Ärenden rörande asyl och uppehållstillstånd

070-673 62 53
svensson@advfirman.se

 

ola tingvall

Ola Tingvall tog sin juristexamen år 2007. Notarietjänstgöring 2007-2009 vid Solna tingsrätt. Åklagare under åren 2009-2017. Ola Tingvall arbetar i huvudsak med brottmål, civilmål, offentligt biträde enligt utlänningslagen och socialrättsliga mål. Under sin tid på åklagarkammaren förvärvade han en mycket god straffrättslig kunskap.

Verksamhetsområden

 • Brottmål, uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
 • Offentligt biträde enligt utlänningslagen, LVM-, LPT-, LRV- och LVU
 • Civilmål och skadestånd

076-861 81 98
tingvall@advfirman.se