Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Har du blivit misstänkt för brott? 

Har du blivit utsatt för brott?

Om oss

Ivan Fialdini och Peter Dahlqvist som tidigare hade varit kollegor och delägare vid Juristhuset  Lawhouse – Advokatfirman Sjöström AB, lade grunden för advokatbyrån år 2017.

FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist består idag av sju advokater och tre biträdande jurister.

FIRMAN är en advokatfirma med bred kompetens inom straffrättens samtliga områden. Inom vår kompetens ligger även tjänster såsom familjerätt, socialrätt, utlänningsrätt och civilrättens område för privatpersoner och mindre företag.

Genom att lägga ner hundraprocentigt engagemang och energi så skapar vi bästa möjliga förutsättningar för att kunna ta tillvara klientens intressen och rättigheter. FIRMANS personal arbetar inte enbart under vanliga kontorstider, utan ofta även kvällar och helger. Vi finns med våra klienter under hela processen, från första förhöret till eventuella domar och överklaganden.

Kontakta oss

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande