Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Socialrätt

I mål som rör frågor om tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde för den som åtgärden avser. Du kan alltid framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Det offentliga biträdet bekostas av staten. Om du inte får ett offentligt biträde kan du alltid anlita ett privat ombud.

Våra medarbetare åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål rörande tvångsvård enligt:
  • LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Lagen reglerar tvångsomhändertagande av unga människor under 18 år och i vissa fall även upp till 20 år.
  • LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätten.
  • LRV (Lag om rättspsykiatrisk vård). Lagen möjliggör att patienter bereds psykiatrisk vård mot sin vilja.
  • LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård). Lagen möjliggör att en person kan vårdas mot sin vilja, med så kallad tvångsvård.

Vid frågor angående tvångsvård är du välkommen att kontakta oss på FIRMAN.