Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Om oss

Advokaterna Ivan Fialdini och Peter Dahlqvist, tidigare delägare vid Juristhuset Lawhouse – Advokatfirman Sjöström AB, grundade FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist år 2017. FIRMAN är idag en av de större och högst ansedda byråerna i Sverige med specialkompetens inom brottmål. Utöver brottmål biträder medarbetarna även klienter inom familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och övriga civilrättsliga områden.

Med ett gediget och engagerat arbete tillvaratar vi dina rättigheter och intressen genom hela rättsprocessen.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss på FIRMAN.