Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Familjerätt

Familjerätt hör till juridikens centrala delar, och den berör alla i något skede av livet. Det kan röra sig om frågor angående vårdnad, umgänge, boende, arv, bodelning, bouppteckning, testamente och andra typer av ekonomiska angelägenheter.

Vid vårdnadsmål är det ytterst med en erfaren företrädare, och detta oavsett om det rör sig om umgänge, vårdnad eller boende. Våra medarbetare på FIRMAN är väl införstådda med att dessa frågor är av känslig karaktär och det är viktigt att biträdas av ett kunnigt ombud redan i ett tidigt skede.

Om du har frågor angående familjerätt är du välkommen att kontakta oss på FIRMAN.