Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Allmänpraktik

FIRMAN har stor processvana och biträder såväl företag som privatpersoner i olika typer av tvister.

Vi rekommenderar alltid våra klienter att ta hjälp av oss redan i ett tidigt skede för att om möjligt undvika en rättslig process. Om det inte är möjligt, står vi redo att företräda dig i såväl processer i allmänna domstolar, hyres- och arrendenämnder och i förvaltningsdomstolar.

Dina kostnader för juridiskt ombud kan täckas av rättsskyddet i din hemförsäkring eller företagsförsäkring. Vi undersöker även dina möjligheter att erhålla rättsskydd och bistår dig även med upprättande av ansökan.

Har du några frågor eller vill veta mer – är du välkommen att kontakta oss på FIRMAN.