Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Vad vi gör

Om du är misstänkt för brott

Kontakta oss om du är misstänkt för brott, ju fortare desto bättre. Rätten till offentlig försvarare kan träda in redan när du kallas in till förhör hos polisen. Hos FIRMAN arbetar erfarna och specialiserade försvarsadvokater. Med en meriterad advokat vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Som försvarare deltar vi vid alla förhör, lämnar råd och information om vad som händer under processens gång samt försvarar dig om det blir rättegång.

Meddela polis eller åklagare att du önskar en försvarsadvokat från FIRMAN. Det är viktigt att komma ihåg att du har rätt att begära en specifik advokat eller advokatbyrå som din försvarare. Tingsrätten kommer därefter att utse den advokat på FIRMAN som du önskat. I många fall betalar staten kostnaden för den offentliga försvararen.

Har du funderingar över hur vi på FIRMAN kan bistå dig i ditt ärende vid brottmål är du välkommen att kontakta oss.

Om du har blivit utsatt för brott

Kontakta oss om du har blivit utsatt för brott. Med ett meriterat och engagerat ombud vid din sida får du stöd genom hela processen. Vi bevakar dina rättigheter, från polisförhör till rättegång. Som målsägandebiträde deltar vi vid alla förhör, lämnar råd och information under processens gång, vi upprättar skadeståndskrav för din räkning och hjälper dig under rättegången.

Meddela polis eller åklagare att du önskar ett målsägandebiträde från FIRMAN. Om du redan vet namnet på det ombud du önskar anger du namnet. Tingsrätten kommer därefter utse ditt juridiska biträde. Staten betalar i regel kostnaden för målsägandebiträdet.

Om du är utsatt för brott och undrar över hur vi på FIRMAN kan bistå dig i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss.

Särskild företrädare för barn

Tingsrätten utser en särskild företrädare för barn när det finns misstanke om att brott är begånget mot någon som är under 18 år, och den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller anhörig till vårdnadshavaren och vårdnadshavarens förhållande till den misstänkte medför att barnets rättigheter riskeras att inte respekteras.

När tingsrätten utser någon från FIRMAN som särskild företrädare ansvarar vi i vårdnadshavarens ställe och tillser att barnets rättigheter respekteras vid förhör, förundersökning och rättegång. Våra medarbetare har bred erfarenhet och kunskap som gör oss särskilt lämpade när barn och ungdomar hamnar polisutredningar. Vi bistår även barnet med en skadeståndstalan vid rättegång.