Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Kontakta oss

  Mån-fre 08.00-16.30.

  info@advfirman.se

  08-611 65 50

  08-661 16 50

  Sveavägen 17, 111 57 Stockholm

Journummer

Telefonnummer för domstolar i samband med jour- och helgförhandlingar. 

Konsumenttvistnämnden

I januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden prövar tvister avseende arvoden mellan klienter och deras ombud som gäller belopp från 1 000 kronor till 200 000 kronor.

Konsumenttvistnämnden kan pröva tvister mellan konsument och advokat / advokatbyrå angående tjänst som advokaten / advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten, förutsatt att klienten först har kontaktat advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning.

Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.

Av Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed framgår att en advokat är skyldig att informera klienter om Konsumenttvistnämnden.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:

Konsumenttvistnämnden

Sveriges Advokatsamfund

Box 27321
102 54 Stockholm

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Mer information finns på:
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden