Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Migrationsrätt

Du som söker asyl i Sverige har ofta rätt till ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet har till uppgift att tillvarata dina intressen och företräda dig under processens gång. Även den som inte är i behov av skydd kan få uppehållstillstånd i Sverige, exempelvis på grund av arbete eller anknytning till make, sambo eller familj. FIRMAN har stor erfarenhet inom migrationsrätt och tar ett helhetsgrepp om ditt ärende för att hitta en lösning som fungerar för dig.

Om du varit asylsökande och fått avslag, har du ofta möjlighet att få arbetstillstånd om du hunnit skaffa dig ett arbete under tiden du varit i Sverige. Det är dock viktigt att ge in sin ansökan inom kort tid efter avslagsbeslutet. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Migrationsärenden är många gånger komplexa och kräver stor kunskap om andra länder och kulturer. Vi kan ge dig biträde på svenska, engelska, arabiska, italienska och persiska.

FIRMAN kan hjälpa dig med:

  • Asyl
  • Uppehållstillstånd
  • Uppehållstillstånd på grund av anknytning
  • Medborgarskap
  • Arbetstillstånd
  • Förvar.

Om du har frågor gällande migrationsrätt är du välkommen att kontakta oss på FIRMAN.