Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Ivan Fialdini

Advokat & Delägare

Bakgrund

Ivan Fialdini tog sin juristexamen år 1998. Ivan blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2006 och arbetar huvudsakligen med brottmål. Under åren 1999-2017 arbetade Ivan på Juristhuset Lawhouse – Advokatfirman Sjöström AB.

Språk

Ivan talar svenska, engelska, och italienska.

Verksamhetsområden

  • Uppdrag som offentlig och privat försvarare i brottmål
  • Uppdrag som målsägandebiträde
  • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen
  • Skadeståndsrätt
  • Allmän praktik