Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Peter Dahlqvist

Advokat & Delägare

Bakgrund

Peter Dahlqvist tog sin juristexamen år 2008. Under åren 2008-2010 hade han sin notarietjänstgöring vid Västmanlands tingsrätt. Peter blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2012 och arbetar uteslutande med brottmål. Peter har en bred erfarenhet av arbete med ungdomar och har tidigare varit anställd inom både socialtjänsten och Kriminalvården.

Språk

Peter talar svenska och engelska.

Verksamhetsområden

  • Uppdrag som offentlig och privat försvarare i brottmål
  • Uppdrag som målsägandebiträde