Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Rebecka Abeditary

Advokat

Bakgrund

Rebecka Abeditary tog sin juristexamen år 2012 vid Stockholms universitet. Rebecka blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2015 och arbetar i huvudsak med brottmål och migrationsrätt. Under åren 2014-2018 arbetade Rebecka på Juristhuset Lawhouse – Advokatfirman Sjöström AB.

Språk

Rebecka talar svenska, engelska, och persiska.

Verksamhetsområden

  • Uppdrag som offentlig och privat försvarare i brottmål
  • Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Vårdnad, boende, umgänge och arv
  • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen
  • Skadeståndsrätt
  • LVU, LVM, LRV och LPT-mål
  • Allmän praktik