Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Daniell Albady

Biträdande Jurist

Bakgrund

Daniell Albady tog sin juristexamen år 2018 vid Stockholms universitet. Under sin utbildning läste Daniell fördjupningskurser inom straffrätt och bolagsrätt. Daniell skrev slutligen sitt examensarbete inom straffrätt.

Språk

Daniell talar svenska, engelska och arabiska.

Verksamhetsområden

  • Brottmål, uppdrag som privatförsvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Vårdnad, boende, umgänge
  • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen
  • Skadeståndsrätt
  • LVU, LVM, LRV och LPT-mål
  • Allmän praktik