Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Daniell Albady

Advokat

Bakgrund

Daniell Albady studerade juridik vid Stockholms universitet under åren 2013 till 2018. Daniell har läst specialkurser inom straffrättens allmänna del, påföljdslära, samt bolagsrätt. Han påbörjade sin brottmålskarriär genom arbete som biträdande jurist på FIRMAN efter sin examen. Han är ledamot av Sveriges advokatsamfund och arbetar i huvudsak med brottmål och biträder även klienter i affärsjuridiska spörsmål.

Språk

Daniell talar svenska, engelska och arabiska.

Verksamhetsområden

  • Uppdrag som offentlig och privat försvarare i brottmål
  • Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Allmän affärsjuridik
  • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen
  • Vårdnad, boende, umgänge
  • LVU, LVM, LRV och LPT-mål