Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Daniell Albady

Biträdande Jurist

Bakgrund

Daniell Albady tog sin juristexamen år 2018 vid Stockholms universitet. Daniell har läst specialkurser inom straffrättens allmänna del, påföljdslära, samt bolagsrätt. Daniell skrev slutligen sitt examensarbete inom straffrätt. Efter sin examen började han vid FIRMAN.

Språk

Daniell talar svenska, engelska och arabiska.

Verksamhetsområden

  • Brottmål, uppdrag som privatförsvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Vårdnad, boende, umgänge
  • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen
  • Skadeståndsrätt
  • LVU, LVM, LRV och LPT-mål
  • Allmän praktik