Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Michaela Hamilton

Advokat

Bakgrund

Michaela tog sin juristexamen år 2017 vid Stockholms universitet. Michaela har läst specialkurser inom processrätt. Michaela skrev slutligen sitt examensarbete inom process- och skadeståndsrätt. Michaela har tidigare arbetat med affärsjuridik på Advokatfirman Delphi.

Språk

Michaela talar svenska och engelska.

Verksamhetsområden

  • Brottmål, uppdrag som privatförsvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Vårdnad, boende, umgänge
  • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen
  • Skadeståndsrätt
  • LVU, LVM, LRV och LPT-mål
  • Allmän praktik