Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Emma Bardosson

Advokat

Bakgrund

Emma Bardosson studerade juridik vid Stockholms universitet under åren 2014 till 2018. Emma har läst specialkurser inom straffrättens allmänna del, förundersökning och rättspsykologi. Därutöver har Emma läst vittnespsykologi. Under åren 2018-2021 arbetade Emma med brottmål och familjerätt på Advokatbyrån Massi. Emma är ledamot av Sveriges advokatsamfund och arbetar i huvudsak med brottmål.

Verksamhetsområden

  • Uppdrag som offentlig och privat försvarare i brottmål
  • Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen
  • Vårdnad, boende, umgänge
  • LVU, LVM, LRV och LPT-mål