Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Frej Palmlöv

Biträdande jurist

Bakgrund

Frej Palmlöv studerade juridik vid Örebro universitet och tog sin juristexamen år 2022. Frej har läst specialkurser i straffrätt och var under studietiden praktikant på FIRMAN. Frej författade slutligen sitt examensarbete inom straffprocessrätt och påbörjade därefter sin anställning som biträdande jurist hos oss på FIRMAN.

Språk

Frej talar svenska, engelska.

Verksamhetsområden

  • Brottmål, uppdrag som privatförsvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Vårdnad, boende, umgänge
  • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen
  • Skadeståndsrätt
  • LVU, LVM, LRV och LPT-mål
  • Allmän praktik