Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Johan Larsson

Advokat

Bakgrund

Johan Larsson tog sin juristexamen vid Uppsala universitet år 2018 och under sina studier var han även utbytesstudent i Hong Kong. Johan har läst specialkurser inom straffrättens allmänna del, förundersökning och rättspsykologi och han skrev sitt examensarbete inom straffrätt med vissa straffprocessrättsliga inslag. Under åren 2018 till 2020 arbetade Johan med brottmål och tvistelösning på Kriström Advokatbyrå och under åren 2020 till 2022 arbetade han i princip uteslutande med brottmål på Advokatfirman Morgården. Johan anslöt sig till FIRMAN under sommaren 2022. Johan är ledamot av Sveriges advokatsamfund och arbetar i huvudsak med brottmål.

Språk

Johan talar svenska, engelska.

Verksamhetsområden

  • Uppdrag som offentlig och privat försvarare i brottmål
  • Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • LVU, LVM, LRV och LPT-mål