Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Vanessa Karlsson

Advokat

Bakgrund

Vanessa Karlsson studerade juridik vid Uppsala universitet under åren 2012 – 2016 med specialkurser inom skadeståndsrätt. Hon har därutöver en fil. kand. examen i Handelsrätt även från Uppsala universitet mellan åren 2010 - 2012. Under 2016 - 2018 arbetade Vanessa med familjerätt på annan juridisk byrå, främst inriktad på arvsrätt och familjerätt. Mellan år 2018 – 2022 arbetade Vanessa på Juristhuset Lawouse - Advokatfirman Sjöström AB, främst inriktad mot familjerätt, allmän civilrätt och brottmål. Vanessa är ledamot i Sveriges advokatsamfund och arbetar i huvudsak med allmän civilrätt, familjerätt och brottmål.

Språk

Vanessa talar svenska, engelska och spanska.

Verksamhetsområden

  • Familjerätt; vårdnad, boende och umgänge
  • Ekonomisk familjerätt; bodelning samt uppdrag som bodelningsförrättare
  • Arvsrätt; uppdrag som boutredningsman, skiftesman samt förvaltar dödsbon
  • Uppdrag som offentlig försvarare i brottmål
  • Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • LVU, LMV, LPT och LRV
  • Allmän praktik
  • Civilrättsliga avtal; testamenten, samboavtal, gåvobrev, skuldebrev mm.