Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Gaston Noaksson

Biträdande jurist

Bakgrund

Gaston Noaksson studerade juridik vid Umeå universitet och tog sin juristexamen 2024. Han har därutöver en affärsjuridisk kandidatexamen från Linköpings universitet. Gaston har läst fördjupningskurser i migrationsrätt, barnrätt och inom det affärsjuridiska området. Gaston författade sitt examensarbete inom staffrätt och påbörjade därefter sin anställning som biträdande jurist hos oss på FIRMAN.

Språk

Gaston talar svenska och engelska.