Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Viktorya Grigoryan

Biträdande jurist

Bakgrund

Viktorya Grigoryan studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin juristexamen år 2023. Viktorya har läst fördjupningskurser i straffrätt, familjerätt samt skadeståndsrätt och har under studietiden praktiserat på två humanjuridiska byråer. Viktorya författade sitt examensarbete inom straffrätt och påbörjade därefter sin anställning som biträdande jurist hos oss på FIRMAN.

Språk

Viktorya talar svenska, engelska, armeniska samt ryska.

Verksamhetsområden

  • Brottmål, uppdrag som privatförsvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Vårdnad, boende, umgänge
  • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen
  • Skadeståndsrätt
  • LVU, LVM, LRV och LPT-mål
  • Upprättande av testamente, äktenskapsförord, gåvohandlingar, samboavtal
  • Allmän praktik