Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Sandra Bargabriel

Biträdande jurist

Bakgrund

Sandra Bargabriel studerade juridik vid Uppsala universitet och tog sin juristexamen 2024. Sandra har läst fördjupningskurser inom förhandling och medling samt migrationsrätt. Under studietiden har Sandra jobbat som juridisk assistent på en humanjuridisk byrå med särskild inriktning på familjerätt och dessutom praktiserat på en brottmålsinriktad humanjuridisk byrå. Sandra författade slutligen sitt examensarbete inom straffprocessrätt och påbörjade därefter sin anställning som biträdande jurist hos oss på FIRMAN.

Språk

Sandra talar svenska och engelska.

Verksamhetsområden

  • Brottmål, uppdrag som privatförsvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Vårdnad, boende, umgänge
  • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen
  • Skadeståndsrätt
  • LVU, LVM, LRV och LPT-mål
  • Upprättande av testamente, äktenskapsförord, gåvohandlingar, samboavtal
  • Allmän praktik