Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Martina Bergh

Advokat / Föräldraledig

Bakgrund

Martina Bergh tog sin juristexamen år 2012 vid Stockholms universitet. Martina Bergh blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2016 och arbetar i huvudsak med brottmål och mål om vårdnad, boende och umgänge.

Hon har alltsedan examen företrätt klienter i brottmål samt åtagit sig uppdrag som ombud och rättshjälpsbiträde i komplicerade och utdragna mål om vårdnad - boende och umgänge samt i mål om verkställighet. Under åren 2014 - 2018 arbetade hon på Advokatbyrån Elisabeth Fritz.

Språk

Martina Bergh talar svenska och engelska.

Verksamhetsområden

  • Uppdrag som offentlig och privat försvarare i brottmål
  • Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Vårdnad, boende, umgänge