Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Henrik Lindblom

Advokat

Bakgrund

Henrik Lindblom tog sin juristexamen år 2008. Henrik blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2014 och arbetar huvudsakligen med brottmål. Efter avlutad notarietjänstgöring arbetade Henrik under åren 2010-2019 på Kihlstedts Advokatbyrå i Linköping och Norrköping.

Språk

Henrik talar svenska och engelska.

Verksamhetsområden

  • Uppdrag som offentlig och privat försvarare i brottmål
  • Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Affärsjuridik
  • Allmän praktik