Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Martin Andria

Biträdande Jurist

Bakgrund

Martin Andria tog sin juristexamen från Stockholms universitet år 2019. Martin har läst specialkurser i migration och straffrätt. Utöver detta författade han sitt examensarbete i straffprocessrätt, vilket innebar en fördjupning kring de processrättsliga aspekterna i brottmålsförfarandet.

Språk

Martin talar svenska, engelska, arabiska och syrianska.

Verksamhetsområden

  • Brottmål, uppdrag som privatförsvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Vårdnad, boende, umgänge
  • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde enligt utlänningslagen
  • Skadeståndsrätt
  • LVU, LVM, LRV och LPT-mål
  • Allmän praktik