Med oss vid din sida kan du känna dig trygg i att dina rättigheter blir respekterade.

Negin Amirekhtiar

Advokat

Bakgrund

Negin Amirekhtiar tog sin juristexamen år 2011 vid Stockholms universitet. Negin blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2017 och arbetar i huvudsak med brottmål och LVU.

Negin har mångårig erfarenhet av frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck från rollen som utvecklingsledare och sakkunnig i det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dessförinnan som advokat på Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB.

Språk

Negin talar svenska, engelska, persiska och dari.

Verksamhetsområden

  • Uppdrag som offentlig och privat försvarare i brottmål
  • Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Vårdnad, boende och umgänge
  • Migrationsrätt och uppdrag som offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen
  • LVU, LVM, LRV och LPT-mål